Ritz Carlton Hotel Herzliya

Ritz Carlton Hotel Herzliya

Proje Yeri
: Herzliya / İsrail
Teslim Tarihi
: 2013